Fastighetsservice

DIN FASTIGHET I TOPPSKICK  

Vi sköter din fastighet året om. Vare sig du behöver hjälp med löpande underhåll eller akuta problem står vi alltid redo att hjälpa dig. Fördelen med våra kontinuerliga besök och återkommande kontroller är att vi i många fall kan åtgärda saker redan innan problem uppstår och blir kostsamma

Tack vare vår kompetenta personal med många års erfarenhet och med bra underentreprenörer ser vi till att din fastighet är i toppskick. 

Ett bra underhåll förlänger fastighetens livslängd

Låt oss ta hand om din fastighet.

Du kan anlita oss antingen för fristående uppdrag eller löpande fastighetsskötsel. Med våra långsiktiga ronderingsavtal ser vi till att regelbundet kontrollera och underhålla din fastighet.