Yttre skötsel

YTTRE MILJÖER ATT VARA STOLT ÖVER 

Vi har all kunskap och utrustning som krävs för att året om skapa trevliga, yttre miljöer kring din fastighet. Vi ser till att du har välansade grönytor och blomstrande rabatter. Samt att du har det halkfritt om vintern och blir av med gruset på våren.

KOMPETENS ÄR VÅRT SIGNUM

Låt oss ta hand om din fastighet.

Du kan anlita oss antingen för fristående uppdrag eller löpande fastighetsskötsel. Med våra långsiktiga ronderingsavtal ser vi till att regelbundet kontrollera och underhålla din fastighet.